Hooldusraied

Hooldusraied - Millised on levinumad
hooldusraie liigid ja miks hooldusraiet teostatakse?

Hooldusraied - miks teostada hooldusraiet?

Hooldusraiete all tuntakse erinevaid metsas teostatavaid raietöid mis on mõeldud metsamaal kasvava puistu hooldamiseks. Mets võib kasvada ka iseseisvalt, kuid mets mis on korralikult majandatud on tervem, puistu koosseis ühtlasem ning metsast saadava metsamaterjali kvaliteet kõrgem. Samuti saab hooldusraietega vähendada erinevaid metsas levivaid haigusi, või muid faktoreid, mis võivad metsale kahjulikuks saada.

Hooldusraie tüübid

Hooldusraietest tuntuimad on Sanitaarraie, valgustusraie, harvendusraie, uuendusraie, valikraie, trassiraie, kujundusraie ning raadamine. On ka teisi vähemlevinud hooldusraie liike mis on vähemtuntumad. Alljärgnevalt oleme lühidalt tutvustanud hooldusraiete liike ükshaaval:

hooldusraie liigid, hooldusraie, raietööd metsas Hooldusraie metsas

Sanitaarraie

Sanitaarraie on hooldusraie liik mida teostatakse, et metsa tervislikku seisundit parandada. Sanitaarraie käigus eemaldatakse metsast haiged või surevad puud, samuti puid millel on tüvemädanik või tüvekahjurite poolt kahjustatud puud. Sanitaarraie võib muutuda isegi lageraieks, kui näiteks metsas oleval puistul on kahjustused üle 40% koosseisust, seda kutsutakse erakordseks lageraieks. Üldiselt on sanitaarraie siiski, et eemaldada metsats puid, mis pärsivad teiste puude kasvamist või ohustavad kogu metsa koosseisu.

Valgustusraie

Valgustusraie on hooldusraie liikidest üks enimlevinumaid. Valgustusraiet teostatakse, et metsas kasvavad puud saaksid paremini kätte valgust ning toitaineid. Samuti saab valgustusraie käigus eemaldada puuliike, mis võivad pärssida üldist liigilise koosseisu sobivust, olenevalt metsaomaniku huvidest. Valgustusraie tõstab oluliselt metsa väärtust ja parandab pikas perspektiivis puistu kvaliteeti.

Harvendusraie

Harvendusraie on raieliik mida teostatakse eelkõige, et säilitada juba kasvava metsa kvaliteeti. Harvendusraiest saate lähemalt lugeda koduleheküljelt harvendusraie, kus on harvendusraiet puudutav teema detailsemalt kokkuvõetud.

Hooldusraie teostamine


Hooldusraiete teostamine tasub tellida professionaalselt metsafirmalt. Vajadusel oskab teid edasi suunata kohalik metsaühistu või metsaselts. Kui teid huvitab lähemalt metsa majandamine, siis selle teema on detailselt kokku võetud postituses metsa majandamine kus leiate erinevat infot nii hooldusraiete kui ka üldiselt metsa majandamisest.