Raieõigus

Raieõiguse ostu ja müügitehingud ning raietööd

Raieõiguse ost ja raieõiguse müük Eestis

Raieõigus tähendab õigust teostada raiet. Eesti metsanduses teatakse raieõigust selle all, et metsaomanik müüb või vahendab raieõiguse oma metsakinnistul raietöödega tegelevale metsandusfirmale, kes omab vastavat masinaparki ning meeskonda. Raieõiguse müügi ja ostutehingud fikseeritakse raieõiguse võõrandamise lepingus.

Raieõiguse ostmisest saate lähemalt lugeda postitusest raieõiguse ost ning raieõiguse müügist postitusest raieõiguse müük kus oleme teemad detailsemalt kokku võtnud.

Metsateatis ehk Raieteatis või raiepilet

Metsateatis, on nö ametlik luba, mille väljastab Keskkonnaamet. Metsatetatist tuntakse metsanduses ka kui raieteatis, või raiepilet. Metsateatise peab esitama Keskkonnaametile metsaomanik, kui soovitakse teostada raiet, mille maht ületab 20 tihumeetrit aastas. Metsateatisest saate lähemalt lugeda postitusest metsateatis või koduleheküljelt metsateatis.ee.

Metsaraie teostamine

Peale raieõiguse müüki on tavaliselt raieõiguse võõrandamise lepingus kirjas, kuidas on raieõiguse ostja "kohustatud" raietöid teostama. See tähendab, et paika on pandud tavaliselt maksimaalne aeg, millise aja jooksul raieõiguse ostja peaks metsaraie teostama, milleks tavaliselt on umbes 1 kalendriaasta. Samuti kehtib metsateatis reeglina 12 kuud.

Raieõiguse võõrandamise leping

Raieõiguse võõrandamise lepingusse lähevad kirja erinevad tingimused ja kohustused mis mõlemale osapoolele vastavalt kokkuleppele hiljem lasuvad. Raieõiguse võõrandamise lepingust oleme pikemalt kirjutanud postituses raieõiguse võõrandamise leping. Raieõiguse müük ja raietööde vähendamine on Eestis peale metsamaterjali turuhindade langust langevas trendis. Eesti metsamaterjali hinnad on üldises korrelatsioonis Euroopa puiduturu hindade ja nõudlusega ning peale Euroopas levivat üraskikahjustusest tulenevat metsamaterjali üleküllust on ka Eesti metsamaterjali hinnad langenud.

Metsamaterjali hinnad Eestis


puidu hinnad eestis, hinnatabel puidu hindadest Metsamaterjali hinnad Eestis võrreldes eelmise kvartali ja eelmise aastaga

Metsamaterjali ehk puidu hinnad eestis on langemas. Märke puidu hindade langusest tuli juba aasta alguses, kui sai teatavaks, et Euroopas vohab üraskite kahjustus, mis on laialt levinud. Üraskikahjustuste leviku vähendamiseks tõusid ja tõusevad raiemahud üle Euroopa märgatavalt, mis omakorda tähendab, et metsamaterjali turul on laialdaset pigem odavat puitu. See omakorda langetab üldist metsamaterjali hinda ja nõudlust. Metsamaterjali hindadest saate lähemalt lugeda postitusest puidu hinnad Eestis.

Raieõiguse müük ja raietööde teostamine

Raieõiguse müük tasub kindlasti praeguseid turuhindu arvestades olema korralikult läbimõeldud. Kuna metsa hind, nii materjali kui kinnistute hinnad on languses ning see trend vaadates eelmisi aastaid, arvatavasti vaid kasvab, tasub valida raieõiguse müük fikseeritud hinnaga. See tähendab, et kui müüte raieõiguse metsafirmale, fikseeritakse raieõiguse võõrandamise lepingus teile makstav metsamaterjali hind. See omakorda tähendab, et kui puidu hinnad peaksid veel langema, saate teie ikkagi selle tihumeetri hinna, mille fikseerisite raieõiguse müügi lepingus.

Kui peaksite aga olema riskialtis, või arvate end teadvat, puidu hindade järsust tõusust lähima poole aasta või aasta jooksul, võite müüa raieõigust ka metsast väljaveetava metsamaterjali hinna alusel. See tähendab, et saate puidu eest täpselt selle hinna, mis hinnaga müüakse puit kokkuostjale. Lisaks sellele vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele, erinevate raietöödele kuluvate kulutuste katmine.

Ennem raieõiguse müüki tasub kindlasti konsulteerida professionaalse metsafirmaga, kuid ka erapooletu metsaeksperdiga. Vajalikud kontaktid leiate erametsakeskuse kodulehelt, või otsides kontakti mõnest lähedalasuvast metsaühistust või metsaseltsist. Nende kontaktid leiate samuti erametsakeskuse koduleheküljelt.