Raieõiguse Müük

Raieõiguse müük - mida tasuks teada
ennem raieõiguse müümist?

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük tähendab seda, et müüte õiguse teostada raiet teie metsakinnistul raieõiguse ostjale.

Raieõiguse müük fikseeritakse raieõiguse võõrandamise lepinguga, millest saate pikemalt lugeda SIIT. Raieõiguse võõrandamise lepingus on kirjas tingimused ja kohustused, nagu mistahes lepingutes. Enamasti müüakse raieõigust kahel erineval viisil:

 • Raõieõiguse müük fikseeritud hinnaga
 • Raieõiguse müük metsast väljaveetava metsamaterjali alusel
 • Ennem raieõiguse müümist, tasub kindlasti kaaluda, kas te suudaksite metsakinnistul iseseisvalt raietöid teostada, kas praegusel ajahetkel on just parim aeg raietööde teostamiseks ning kas üldse on mõtet metsaraiet teostada. Kui metsaomanikul puudub metsandusalane haridus, või tahaksite lihtsalt arvamust eksperdilt saate selleks kontakteeruda kohaliku metsaühistu või metsaseltsiga. Metsaühistute kontaktid leiate Erametsakeskuse kodulehelt.

  Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga

  Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga tähendab seda, et raieõiguse müügilepingusse läheb kirja kindel summa tihumeetri kohta, mis läheb metsaomanikule. See tähendab, et see hind mille te raietööde teostajaga kokku lepite on see hind, mille teie saate kui metsamaterjal müüakse puidu kokkuostjale. Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga on riskivabam, kui on märke, et puidu hinnad võivad langeda või olete enda jaoks kindlaks teinud, et praegune metsamaterjali hinnatase on teie jaoks piisav. Eriti tänases majanduskliimas, kus puidu hinnad on langemas oleks targem müüa raieõigust sellisel moel. Puidu hindadest aastal 2019 saate lugeda SIIT. Samuti võite tutvuda meie postitusega puidu hinnad.

  Raieõiguse müük metsast väljaveetava materjali alusel

  Raieõiguse müük metsast väljaveetava metsamaterjali koguse alusel tähendab, et saate puidu eest selle hinna, mis on aktuaalne sellel hetkel, kui teie kinnistult raiutud puit müüakse puidu kokkuostu. See variant on sobivam neile, kes on oma metsa majandamise töödega hästi kursis ning kindel, et puidu kvaliteedis ei ole kahtlust. Samuti neile, kes arvavad teadvat, või lootvat puidu hindade tõusu lähima poole aasta või aasta jooksul (mis on aeg mille jooksul tavaliselt raietööd teostatakse).

  Raieõiguse võõrandamise leping ja lepingu näidis

  Raieõiguse müük kasvavale metsale fikseeritakse alati lepinguga. Kui 90ndatel tehti veel tehinguid sularahas, siis täna toimuvad kõik tehingud ametlikult ning läbi Notari. Raieõiguse müügi fikseerimine koosneb tavaliselt kolmest osast. Esimesena sõlmitakse raieõiguse võõrandamise leping kus on kirjas põhilised tingimused.

  Raieõiguse võõrandamise leping Raieõiguse müügi võõrandamise lepingu näidis

  Seejärel raieõiguse võõrandamise lepingulisa, kus on kirjas puidu hinnad ning peale raietööde lõppu Raieõiguse võõrandamise lepingu täitmist allkirjastav akt - milles metsaomanik kinnitab allkirjaga, et tehtud tööd on teostatud eeskujulikult ning järgides metsa majandamise head tava ning vastavaid seadusi.

  Raieõiguse võõrandamise lepingu akt Raieõiguse müügi võõrandamise lepingu täitmise akti näidis

  Raieõiguse müük kasvavale metsale


  Kui olete müümas raieõigust, tasub vaadata ka raieõiguse ostja tausta ning seda mitmel põhjusel. Kuigi, metsaomanikule on enamasti tähtsaim, et saada raiutava puistu eest parim hind, tasub vaadata ka ostja tausta ning nende töömeetodeid. Kui vanasti, metsafirmad ostsid kokku kinnistuid, raiusid lagedaks ning müüsid metsamaa edasi siis täna, tänu kasvanud konkurentsile on metsaomanikul võimalik ka erinevaid tingimusi raieõiguse müügi võõrandamise lepingusse sisse kirjutada. Nendeks tingimusteks võivad olla kohustused, mis jäävad metsafirma kanda, näiteks nagu kinnistu taasmetsastamine, kinnistu peale raietööde teostamist eeskujulikku seisukorda jätmine või muud tingimused.

  Alljärgnevalt oleme reastanud mõned Eestis raieõiguse ostu ja raietöödega tegelevad metsafirmad kellelt tasub metsa ostu hinnapakkumist küsida:

 • Raied - Raieõiguse Ost
 • Eesti Metsagrupp - Raieõiguse Ost
 • Erametsa Selts Raieõiguse Ost
 • Metsa Müük OÜ Metsa Ost
 • Maa Ostmine Metsamaa ost ja Müük

  Kuidas saada raieõiguse müügilt parim hind?

  Raieõiguse müügilt saate parima hinna, kui küsite raieõiguse ostu hinnapakkumist võimalikult paljudelt metsafirmadelt. Saades pakkumise mitmetelt ettevõtetelt, saate võrrelda pakutud hindu ning kui palute metsafirmal näiteks reastada milliseid eritingimusi nad pakuvad, või saadate täpsustavaid küsimusi, kas metsafirma teostab ise raied, või kasutab renditud metsatehnikat. Selliste lisaküsimuste esitamisel saate veenduda, et just see metsafirma on teie jaoks parim partner, kellega raieõiguse võõrandamise leping sõlmida.