Raieõiguse Ost

Raieõiguse ost - Kes ostab raieõigust ja kuidas
saada raieõiguse müügilt parim hind?

Raieõiguse ost kasvavale metsale!

Otsite metsafirmat, kes ostab raieõigust, kuid olete väsinud lõpututest Google reklaamidest, või pealkirjadest, mis lubavad parimat hinda? Oleme otsinud välja metsafirmad, kes tegelevad raieõiguse ostuga ning need leiate lihtsalt ja kiirelt. Kui teid huvitab teema raieõiguse müük, raieõiguse müügi lepingud või muu raieõiguse müügiga kaasnev, saate sellest pikemalt lugeda postitusest raieõiguse müük.

Raieõiguse ost - kellele müüa raieõigust?

Raieõiguse ostu all mõeldakse tavaliselt seda, et metsafirma tahab osta raieõigust teie metsakinnistul. Raieõigust saab osta mitmel erineval viisil ning raieõiguse ost vormistatakse raieõiguse võõrandamise lepingus, mis kinnitatakse omakorda notariaalselt.

Raieõiguse ost, metsafirma, puude töötlemine Puidutöötlemismasin, mis ootab teenindamist

Raieõiguse ost fikseeritud hinnaga

Raieõiguse ost fikseeritud hinnaga tähendab, et metsafirma kes ostab raieõiguse teie metsamaal, maksab teile puidu eest hinna mille olete kokku leppinud raieõiguse võõrandamise lepingus. Raieõiguse ost fikseeritud hinnaga tagab teile selle hinna, milles te lepingus kokku lepite, oleneamta puidu turuhindade langusest või tõusmisest.

Raieõiguse ost metsamaterjali alusel

Raieõiguse ost metsamaterjali alusel tähendab, et metsafirma, kes ostab raieõiguse teie kinnistul, maksab teile tulu selle hinna pealt, mis saadakse puidu müümisel kokkuostu. Raieõiguse ost metsast väljaveetava metsamaterjali alusel on riskantsem, kuid võib ennast ära tasumas, kui näiteks metsamaterjali hinnad peaksid olema tõusuteel. Reeglina tasub soovitud, või metsaomanikku rahuldavat hinda planeerides arvesse võtta, et raietööd teostatakse enamasti 6 kuu või hiljemalt 1 kalendriaasta jooksul.

Raieõiguse ost ja metsateatise esitamine

Ennem raieõiguse ostmist, võiks metsaomanik esitada Keskkonnaametile metsateatise ehk raiepileti, kus on kirjas planeeritud raiemahud ning muud vajalikud andmed. Metsateatise või raieteatise kohta saate lugeda lähemalt meie postitusest metsateatis. Kui te arvate, et vajate metsateatise esitamisel abi, võtke ühendust mõne metsafirmaga, kes aitab teile selle KKA'le esitada.

Raieõiguse ost kasvavale metsale, metsafirma Metsamaterjal puidu kokkuostja juures

Raieõiguse ostule järgnevate raietööde teostamine


Vastavalt raieõiguse võõrandamise lepingus kokkulepitud tingimustele teostab raieõiguse ostja metsas raietööd. Siinkohal tasub märkimist, et teie kui metsaomanik saate raieõiguse ostu vormistades lisada teatud tingimusi, mida metsafirma peaks jälgima, näiteks nagu metsa istutamine peale raietööde lõppu, või muid tingimusi. Selliste tingimuste seadmine raieõiguse ostjale, võib tähendada teie jaoks küll suuremat kulu või väiksemat müügitulu, kuid saate vähemalt hingerahu, et mõnekümne aasta pärast on metsakinnistul jälle metsamaa mis teile kasumit teenib. Kaasikute ja haavikute puhul võtab metsanoorendiku kasv (visuaalselt metsa moodi) kõigest 20-25 aastat aega.

Kuidas saada raieõiguse ostjalt parim hind

Kui soovite saada oma metsa eest parimat hinda, peaksite tegema ka natuke eeltööd. Kui valite esimese raadios kuuldud reklaami järgi omale raieõiguse ostja välja, ei saa te kindlasti kindel olla, et saate just parima hinna. Metsafirmad, nagu ka teised äriühingud peavad kuidagi kasumit teenima. Seepärast tasub küsida raieõiguse ostu hinnapakkumist kasvavale metsale mitmetelt metsandusega tegelevatelt ettevõtetelt. See annab teile võrdlemisruumi pakkumiste vahel ning näete ka kuidas metsafirma teisse kui klienti suhtub.